develop your own website

Marion Steeghs

Het idee om deze voorstelling te maken, heb ik te danken aan mijn 2 kinderen .  Door hen doe ik nu wat ik het allerliefste doe, mijn passie voor onderwijs verbinden met mijn liefde voor zang en muziek. Na mijn studie op de PABO heb ik 16 jaar voor de klas gestaan.

Naast functies te hebben vervuld als  leerkracht en intern begeleider, heb ik in 2017 het onderwijs verlaten en werk ik momenteel als begeleider van hoogbegaafde kinderen, zowel individueel als in groepsverband. Een grote rol bij het verlaten van het onderwijs speelde de ontdekking van de hoogbegaafdheid bij mijn oudste zoon en de situatie die daardoor ontstond. Op 8-jarige leeftijd kwam hij thuis te zitten van school , een passende school in onze omgeving was er niet. Deze uitdaging als ouder bracht me op nieuwe paden en als vanzelf hoorde hier andere keuzes bij voor mezelf en mijn 2 kinderen. Ook bij mijn dochter zag ik de creatieve hoogbegaafdheid, al was dit veel minder zichtbaar voor de buitenwereld. Ik ben blij dat ik de hoogbegaafdheid van mijn kinderen vroegtijdig heb gesignaleerd en mijn best heb gedaan om hen zo goed mogelijk te begeleiden. Daarbij zag ik hoe belangrijk het was om fijne, betrokken mensen te ontmoeten tijdens deze zoektocht. Mensen die achter een label kijken en je kinderen zien voor wie ze zijn. Ik wilde het als ouder niet hebben over regels, lijstjes en protocollen, maar het gewoon hebben over hem en haar.

Met Kameleon op Zevenmijlslaarzen de verbinding kunnen maken door het gesprek aan te gaan en bewustwording creëren, geeft me het gevoel dat ik een steentje kan bijdragen in het vraagstuk binnen hoogbegaafdheid. 

Maaike Ament

Ik ben opgeleid als theatermaker, theaterdocent en dramatherapeut. Ik maak sinds 2004 interactief theater voor organisaties die belangrijke thema’s op een speelse manier bespreekbaar willen maken. Ik ben moeder van 2 kinderen, 13 en 7 jaar. Tot ik er achter kwam dat mijn jongste zoon hoogbegaafd zou kunnen zijn, had ik een heel beperkt beeld van wat hoogbegaafd zijn inhoudt. Op het moment dat al mijn opvoedvaardigheden te kort leken te schieten, en ik niet meer wist hoe ik mijn kind kon bereiken, ben ik hulp gaan zoeken. Dit was het begin van de nog steeds voortgaande reis die we samen maken. De afgelopen jaren heb ik veel bijgeleerd over mijn kind, mijzelf en hoogbegaafdheid in het algemeen. Hoogbegaafd is zo veel meer dan slim! Hoe meer ik mijn kind ken en zie in al zijn intensiteit, hoe beter ik hem kan helpen om zichzelf te zijn en te ontwikkelen op zijn eigen manier.

Het heeft mij heel erg geholpen om ervaringen en verhalen uit te wisselen met andere ouders van hoogbegaafde kinderen. Met Kameleon op Zevenmijlslaarzen wil ik ditzelfde gesprek op gang brengen met opvoeders en leerkrachten, waardoor het bewustzijn en begrip voor ieders perspectief blijft groeien.

"Samen hebben wij HBtheater opgericht om een bijdrage te leveren aan meer bewustwording en begrip
rondom hoogbegaafdheid
binnen zorg en onderwijs."